تماس با ما

پل های ارتباطی ما (پشتیبانی سامانه ماد)

برای ارتباط با هر سامانه ماد از ساعت 9 الی 17 با شماره های ثابت و از ساعت 17 الی 20 با شماره همراه مربوطه (پشتیبانی سامانه ماد) تماس حاصل فرمایید. 

سامانه محاسباتی
سامانه خدماتی
سامانه مناقصاتی
سامانه فروشگاهی