مباحث آموزشی در واحد آموزش "مجموعه ماد" چه کاربردی دارد؟

هدف اصلی ما در این مجموعه این است که می‌خواهیم باعث ارتقای جامعه‌ای شویم که در صنعت درای‌وال با آن‌ها ارتباط داریم.

این ارتقا یک سود دوطرفه است. از یک طرف برای کاربر، هنگامی که تصمیم به همکاری با مجموعه ماد می‌گیرد با آگاهی کامل انتخاب می‌کند مثل محاسبات دقیق‌تر، خدمات و ثبت سفارش بهتر، اجرای مناقصات و خرید بهتر و آسان‌تر.

از طرف دیگرمزیت آن برای مجموعه ماد اینست که باعث جلوگیری از اتلاف منابع می‌شود. هرچه دانش کاربران ما بالاتر باشد، صرفه جویی در مصرف منابع بهترشده و ما می‌توانیم راحت‌تر و سریع‌تر به کاربران خدمات ارائه کنیم در غیر اینصورت وقت و هزینه زیادی جهت آموزش، پشتیبانی و خدمات آن‌ها می‌شود.

آموزش مدیریت

که در 3 سطح ارائه می‌شود.  آموزش مدیریت 1 (پایین‌ترین سطح) به توضیحات سرفصل‌ها، کلیات و مفاهیم می‌پردازد. مخاطبین این سطح از آموزش افراد کاردان (سراکیپ‌ها) هستند.

سرفصل‌ها و مباحث این سطح از آموزش شامل رفتار سازمانی (نحوه برخورد با کارگران)، منابع انسانی (شناسایی نیروهای مورد نیاز و استخدام آن‌ها)، نحوه ارتباط فرد با کارفرما یا شرکت‌های حقیقی و حقوقی و … هستند.

در آموزش مدیریت سطح 2، جزئیات بیشتری آموزش داده می‌شود، ولی در آموزش مدیریت سطح 3، مباحث آموزشی به صورت تخصصی در بخش درای‌وال صورت می‌گیرد.

آموزش مالی

این آموزش‌ها در سه سطح برگزار می‌شود. در آموزش مالی سطح 1، آموزش سرفصل‌ها، کلیات و مفاهیمی مانند موارد مالی در درون سازمان مثل حقوق و دستمزد، ثبت و ضبط‌های اسناد و مدارک و …است.

در آموزش مالی 2، مقداری جزئیات و سر فصل های بیشتر و درمالی 3، مباحث تخصصی‌تر مانند ارتباط مباحث مالی با صورت وضعیت، حقوق و دستمزدها و چگونگی شکل فرم‌هاو جزئیات است.

آموزش بازاریابی

آموزش بازاریابی در دو سطح ارائه می‌شود. آموزش بازاریابی 1 به سرفصل‌ها، کلیات و مفاهیمی مثل کانال‌های موجود در بازاریابی و … می‌پردازد.

در آموزش بازاریابی سطح دو، جزئیات بیشتر و شیوه‌های بازاریابی در هر بخش به طورکامل توضیح داده می‌شود.

آموزش قراردادها

آموزش قراردادها در دو سطح ارائه می‌شود. آموزش قراردادهای سطح یک، کلیات و مفاهیم آموزش داده می‌شود. مانند قراردادهای قابل پذیرش از سمت نهادهای حقوقی کشوری یا سازمان‌ها باید چگونه باشد، کدام سرفصل‌ها را داشته باشد و …

در آموزش قرارداد سطح دو، به طور کامل موارد حقوقی یک قرارداد بدون خطا و اشتباه با تمام جزئیات آموزش داده می‌شود.

آموزش تحلیل درای وال در دو سطح برگزار می‌شود.تحلیل درای وال به طور کلی از بررسی شرایط پروژه شروع و در نهایت به تعیین ساختار ختم می‌شود.

آموزش صورت وضعیت در دو سطح ارائه می‌شود. سطح یک، شرح صورت وضعیت‌های ساده است ولی در سطح دو شرح کاملی از صورت وضعیت‌های حرفه‌ای داده می‌شود.

آموزش آنالیز و برآورد نیز در دو سطح یک و دو برگزار می‌شود. زمانی که تعیین ساختار انجام شود نیاز به آنالیز و برآورد در مصالح و دستمزدها و هزینه‌های بالاسری داریم.

بخش اجرایی

آموزش‌های بخش اجرایی کاملا به صورت عملی است و با توجه به تجربه و سطح علمی دانشجو چند رتبه دارد.

+Grade A

این سطح برای افراد با تخصص و سابقه کاری بالا است که موضوعاتی تخصصی‌تر (دکوراتیوهای سنگین و پیچیده) را آموزش ببینند.

Grade A

در این سطح فرد کاملا با ساختار و جزئیات اجرایی آن‌ها آشناست و میتوان اجرای سیستم‌های معمول درای وال را به طور کامل به او سپرد.

Grade B

در این سطح، افراد بیشتر درگیر کار می‌شوند.  به طور کاملاً عملی ساختار را اجرا می‌کنند (همچنان تحت تحت نظر و آموزش یک استاد).

Grade C

دانشجویان و فراگیران در ای سطح از آموزش به صورت عملی و بصری در پروژه یا آکادمی با سیستم‌ها و ساختارها آشنا می‌شوند.

آموزش تحلیل درای وال

آموزش تحلیل درای وال در دو سطح برگزار می‌شود.تحلیل درای وال به طور کلی از بررسی شرایط پروژه شروع و در نهایت به تعیین ساختار ختم می‌شود.

تحلیل درای وال سطح یک در اصل یک تحلیل کلی است که در آن فرد آموزش می‌بیند شرایط کلی پروژه را بررسی کرده و برای تعیین ساختار چه شرایط و عوامل تاثیرگذاری را باید در این بررسی در نظر گرفت.

در آموزش تحلیل درای وال سطح دو شرایط پروژه را به صورت خیلی جزئی‌تر بررسی کرده و مثال‌هایی عینی از پروژه‌هایی با شرایط متفاوت و نتیجه آن‌ها زده می‌شود و تعیین ساختار به طور کامل آموزش داده می‌شود.

آموزش صورت وضعیت

آموزش صورت وضعیت در دو سطح ارائه می‌شود. در آموزش صورت وضعیت یک مباحث کلی و شرح صورت وضعیت‌های ساده است ولی در آموزش صورت وضعیت سطح دوشرح کاملی از صورت وضعیت‌های حرفه‌ای داده می‌شود مانند صورت وضعیت پیمانکار و کارگران، پیمانکار و کارفرما و … که با جزئیات کامل توضیح داده می‌شود.

آموزش آنالیز و برآورد هزینه ها

این آموزش نیز در دو سطح یک و دو برگزار می‌شود. زمانی که تعیین ساختار انجام شد نیاز به آنالیز و برآورد در مصالح و دستمزدها و هزینه‌های بالاسری داریم.

در آموزش سطح یک توضیح سرفصل‌ها و مفاهیم کلی گفته می‌شود و در آموزش آنالیز و برآورد سطح دو جزئیات به صورت کامل‌تر و مولفه‌های مهم و تاثیرگذار در یک آنالیز و برآورد دقیق بیان می‌شود.