1- پانل FM - ضخامت 15

توضیحات:

امکان تولید پانل با پوشش های پلی استایرن، PVC و آلومینیوم ALU وجود دارد.

مشخصات پانل FM- ضخامت 15
مشخصات پانل FM- ضخامت 15

مشخصات پانل FM - ضخامت 15

2- پانل FM - ضخامت 12.5

توضیحات:

امکان تولید پانل با پوشش های پلی استایرن، PVC و آلومینیوم ALU وجود دارد.

مشخصات پانل FM- ضخامت 12.5
مشخصات پانل FM- ضخامت 12.5

مشحصات پانل FM - ضخامت 12.5

5/5