1- پانل MR - ضخامت 15

توضیحات:

امکان تولید پانل با پوشش های پلی استایرن، PVC و آلومینیوم ALU وجود دارد.

انواع پنل های گچی معمولی RG
انواع پنل های گچی معمولی RG

مشخصات پانل MR - ضخامت 15

2- پانل MR - ضخامت 12.5

توضیحات:

امکان تولید پانل با پوشش های پلی استایرن، PVC و آلومینیوم ALU وجود دارد.

مشخصات پانل MR- ضخامت 12.5
مشخصات پانل MR- ضخامت 12.5

مشخصات پانل MR - ضخامت 12.5

5/5