1- پانل FR - ضخامت 15

توضیحات:

امکان تولید پانل با پوشش های پلی استایرن، PVC و آلومینیوم ALU وجود دارد.

مشخصات پانل FR - ضخامت 15
مشخصات پانل FR - ضخامت 15

مشخصات پانل FR - ضخامت 15

2- پانل FR - ضخامت 12.5

توضیحات:

امکان تولید پانل با پوشش های پلی استایرن، PVC و آلومینیوم ALU وجود دارد.

مشخصات پانل FR- ضخامت 12.5
مشخصات پانل FR- ضخامت 12.5

مشخصات پانل FR - ضخامت 12.5

5/5