پروژه دیپلمات کوهستان

slide-2feca5b
slide-f145459
slide-444258c
slide-f4fec89
slide-01dca48

پروژه دیپلمات کوهستان

توضیحات پروژه

در تیر ماه سال 1394 در خیابان طاهرخانی سعادت آباد پروژه دیپلمات کوهستان توسط مدیریت پروژه دیپلمات کوهستان و “مجموعه تخصصی ماد” شروع به اجرا و طراحی شد.
تجربه های همکاری مثبت قبلی این دو شرکت مسبب آن شد که مجدد در این پروژه قرارداد همکاری بسته و شروع به کار کنند.
تفاوت محسوس دیدگاه مدیریت این پروژه با پروژه های قبلی (پروژه دیپلمات) منوط به تغییر نگرش و برنامه ریزی مدیران و مسئولین مجموعه تخصصی ماد شد.

در نتیجه تمامی جوانب فنی و مالی پروژه دیپلمات کوهستان با شیوه های متفاوت و با کیفیتی ماندگار و سرعتی مناسب همچون دیگر پروژه های شرکت دپیلمات به مرحله بهره برداری رسید.

مشخصات پروژه دیپلمات کوهستان

سعادت آباد، خیابان طاهرخانی، پروژه دیپلمات کوهستان
آدرس پروژه
تیر ماه 1394تاریخ عقد قرارداد 
2 + 12 طبقهتعداد طبقات
4500 متر مربعحجم تقریبی کل کناف پروژه 
جناب آقای مهندس انصاریمدیریت محترم پروژه 
شرکت ساختمانی دیپلماتکارفرما و پیمانکار