مجتمع 200 واحدی مهماندوست

slide-2feca5b
slide-f145459
slide-444258c
slide-f4fec89
slide-65617ed
slide-e8f40ce
slide-a29b24c
slide-b84f346
slide-98bab88
slide-f2eb7cb
slide-a871b04

پروژه مجتمع 200 واحدی مهماندوست

توضیحات پروژه

مجتمع 200 واحدی مهماندوست در  خیابان سعیدی (مهماندوست) نیاوران احداث گردیده است.

“مجموعه تخصصی ماد” به دعوت مدیریت محترم پروژه 200 واحدی مهماندوست اقدام به اجرای یک واحد نمونه به مساحت 220 متر مربع در پروژه نمود که پس از تأیید کیفی و زمانی اجرا، تصمیم به عقد قرارداد بین این شرکت و کارفرما (شرکت برج آوران، وابسته به موسسه مالی توسعه) گردید.

متأسفانه در این بازه زمانی با افزایش ناگهانی 2/5 برابری قیمت کلیه مصالح ساختمانی از جمله کناف، پروژه متوقف گردید.

پس از مدتی از طرف مدیریت پروژه، پیشنهاد تهاتر برای اجرا به مجموعه تخصصی ماد ارسال شد که با این پیشنهاد موافقت صورت نگرفت.

لذا مدیریت پروژه 200 واحدی مهماندوست درخواست پذیرش مسئولیت نظارت کامل کناف پروژه از طرف این شرکت به متراژ تقریبی 60000 متر مربع را در کنار انجام بخشی از کار نمود.

و این روند با موافقت طرفین تا انتهای پروژه ادامه یافت که تجربه ای بسیار ارزشمند در زمینه ی نظارتی برای تیم تخصی ماد به همراه داشت.

مشخصات پروژه مجتمع 200 واحدی مهماندوست

نیاوران، خیابان سعیدی (مهماندوست)، مجتمع 200 واحدی مهماندوست
آدرس پروژه
به مساحت 220 متر مربع
اجرای یک واحد نمونه
شرکت ساختمانی برج آوران، وابسته به موسسه مالی توسعه
پیمانکار
سال 1392 – 1391
تاریخ انجام پروژه
3 + 13 طبقهتعداد طبقات
جناب آقای مهندس دهقانی
مدیریت محترم پروژه
به متراژ تقریبی 60000 مترمربع در کنار انجام بخشی از کار
نظارت کامل کناف پروژه
موسسه مالی توسعهکارفرما