چرا سامانه خدماتی ماد ایجاد شد ؟

هرگاه مشتری با شرکت‌های اجرایی یا فنی مهندسی تماس می‌گیرد. قیمت کلی پروژه (مصالح و اجرا و …) را همان لحظه می‌خواهد. در این زمان چون نیاز هست به مشتری سریع جواب داده شود ممکن است بعضی مولفه‌های مهم و تاثیرگذار محاسبه نشده و فراموش شود. به همین دلیل در اکثر مواقع غیرواقعی و بالاتر یا پایین‌تر از حد استاندارد است.

در اینگونه قیمت گذاری‌ها پیمانکاران و شرکت‌های اجرایی معمولا یک محدوده امن درنظر می‌گیرند برای احتمال اینکه بعضی موارد فراموش شده و محاسبه نشده باشد.

ثبت سفارش

برای رفع مشکلات گفته شده و کمک به کارفرماها و پیمانکاران، سامانه خدماتی ماد ایجاد شد….

ارتباط بین مجریان و کارفرماها

سامانه خدماتی ماد بستر بسیار خوبی برای ارجاع پروژه‌ها به پیمانکاران و مجریان است….

محاسبه

سامانه خدماتی ماد درخواست کاربر را آنالیز کرده و بعد از تعیین ساختار و مصالح یک قیمت واحد و…

خدمات آنلاین

این خدمت را همه سامانه‌های مجموعه ماد دارند. این سامانه‌ها سیستم‌هایی هستند…

Tools_perspective_matte

سامانه خدماتی برای چه کسانی کاربرد دارد ؟

چرا سامانه خدماتی ماد ایجاد شد ؟

هرگاه مشتری با شرکت‌های اجرایی یا فنی مهندسی تماس می‌گیرد. قیمت کلی پروژه (مصالح و اجرا و …) را همان لحظه می‌خواهد. در این زمان چون نیاز هست به مشتری سریع جواب داده شود ممکن است بعضی مولفه‌های مهم و تاثیرگذار محاسبه نشده و فراموش شود. به همین دلیل در اکثر مواقع غیرواقعی و بالاتر یا پایین‌تر از حد استاندارد است.

در اینگونه قیمت گذاری‌ها پیمانکاران و شرکت‌های اجرایی معمولا یک محدوده امن درنظر می‌گیرند برای احتمال اینکه بعضی موارد فراموش شده و محاسبه نشده باشد.

گاهی حتی با درنظر گرفتن این محدوده امن قیمت برآورد شده از حد استاندارد پایین‌تر می‌شود به همین دلیل در یشتر موارد یکی از طرفین (کارفرما یا پیمانکار) متضرر می‌شود.

در برخی موارد پاره ای از مشکلات باعث از دست رفتن پروژه‌ها می‌شود به طور مثال گاهی پیمانکار براثر بی حوصلگی و خستگی مشتری را تحویل نگیرد یا گاهی کار کارفرما در حد 50 متر است تا نمونه کار را ببیند برای پروژه‌های بزرگتر ولی پیمانکار به دلیل کوچکی کار آن را قبول نکند و مهمترین مشکل نیز اینست که اعتماد و اطمینان بین کارفرما و پیمانکار به سختی ایجاد می‌شود. (اگر پیمانکار خیلی برای کارفرما توضیح دهد کارفرما فکر میکند توجیه است و اگر توضیحات او کم باشد برای کارفرما به منزله مهم نبودن کار در نظر پیمانکار است. )

ثبت سفارش

برای رفع مشکلات گفته شده و کمک به کارفرماها و پیمانکاران، سامانه خدماتی ماد ایجاد شد. به گونه‌ای که کاربر از طریق این سامانه سفارش خود را به 3 صورت ثبت می‌کند.

  • خرید مصالح
  • اجرا
  • خرید مصالح و اجرا

ارتباط بین مجریان و کارفرماها

سامانه خدماتی ماد بستر بسیار خوبی برای ارجاع پروژه‌ها به پیمانکاران و مجریان است و یک ارتباط  مستقیم بین کارفرماها  نصابان تائید شده برقرار می‌کند. (پل ارتباطی بین مجریان معتبر درای وال و کارفرماها)

محاسبه

سامانه خدماتی ماد درخواست کاربر را آنالیز کرده و بعد از تعیین ساختار و مصالح یک قیمت واحد و مشخص به کاربر نمایش می‌دهد.

در این سامانه فرمول نویسی‌ها و الگوریتم‌هایی که برای محاسبه هزینه‌ها انجام شده باعث بدست آمدن یک قیمت دقیق می‌شود.

با توجه به اطلاعات ورودی کاربر، شرایط پروژه و ….. هزینه‌ها محاسبه شده قابل تغییر است که در نتیجه باعث ایجاد یک اطمینان برای کارفرما شده و یک قیمت دقیق و واحد به او ابلاغ می‌شود.

خدمات آنلاین

این خدمت را همه سامانه‌های مجموعه ماد دارند. این سامانه‌ها سیستم‌هایی هستند با امکان خطا، ولی همکاران ما در بخش پشتیبانی به طور مستمر بر سامانه‌ها نظارت کرده در صورت لزوم با کاربر (مجری یا کارفرما) تماس گرفته و اصلاحیات را در مواقع ضروری انجام می‌دهند.

در حال به روز رسانی