چرا به آموزش در پروژه نیاز داریم؟

گاهی آموزش‌های خارج از پروژه و تئوریک نیاز به مدت زمان طولانی و چند روزه دارد و اگر در این بین دانشجو سطوح مختلف آموزشی را انتخاب کرده باشد ممکن است حتی تا چندین هفته نیز طول بکشد.

معمولا دانشجوها از افراد و نیروهای مشغول در پروژه، یا جایگزین‌های این افراد هستند و امکان توقف کار پروژه وجود ندارد .

در آموزش‌های درون پروژه‌ای، مصالح و امکانات بیشتر و در نتیجه آموزش‌ها ملموس‌تر و عینی‌تر برای نصابان و مهندسین پروژه هستند.در این گونه آموزش‌ها چون در شرایط واقعی پروژه هستیم پس از یک طرف آموزش حرفه‌ای و واقعی داریم و از طرف دیگربا محدودیت‌های زمانی معمول مواجه نیستیم و می‌توان ساعت کلاس‌ها  تا نیمه‌های روز افزایش داد یا این زمان را به بعد از ساعت اداری هم منتقل کرد. و این گونه محدودیت‌ها در روند اجرا آموزش خللی وارد نمی‌کنند.

با این توصیفات در این گونه شرایط کارفرما یا پیمانکار درخواست می‌دهند تا آموزش در محل پروژه انجام شود.

آموزش مهندسین شامل یک دوره آشنایی با سیستم‌ها، ساختارها و محصولات مرتبط با ساختارهاست. این افراد با موارد اجرایی در سطح پایین (رتبه C) آشنا می‌شوند.

نکته: مهندسین کار اجرایی انجام نمی‌دهند.

نصابان به قطع یقین با سیستم‌ها، ساختارها و محصولات مرتبط آشنا هستند در نتیجه باید آموزش‌های آنان اجرایی و کاربردی باشد. آموزش‌های اجرایی  بسته به شرایط پروژه، تجربه کاری و سطح علمی این دانشجویان می‌تواند از رتبه C تا رتبه A+ باشد.

اگر منظور از متخصصین همان مجریان متخصص هست طبیعتا خیر. مگرآنکه کارفرما حتما الزامی برای داشتن برخی گواهینامه‌ها داشته باشد. بعضی متخصصین مدرک و گواهینامه‌ای که گویای تخصص آنهاست را ندارند و کارفرما آن‌ها را ملزم به گرفتن گواهینامه می‌کند.

پس به طور کلی اگر متخصصی نیاز به داشتن مدرک و گواهینامه یا گذراندن بعضی دوره‌های خاص تکمیلی را داشته باشد به این آموزش‌ها نیاز پیدا می‌کند.